Aangeraakt worden

Muziek bezit de unieke eigenschap om, zonder woorden, onmiddellijk en diep op ons in te werken. Muziek kan ontroeren, blij maken, activeren of ons stil doen worden: we beleven iets aan muziek, muziek raakt ons. De muziektherapie maakt hiervan op subtiele en speelse wijze gebruik, zij raakt aan. Ons gevoelsleven wordt aangeraakt met melodieën, klanken, tonen, ritmes. Fysiek worden we aangeraakt door de trillingen die de instrumenten voorbrengen. Het gericht en actief bezig zijn met instrumenten, klanken en onze stem geeft ons de mogelijkheid om dat wat in ons aangeraakt is, dat wat in ons is gaan klinken, tot expressie te brengen. Zo kan er ruimte ontstaan voor ontwikkeling, voor nieuwe inzichten, voor een nieuw evenwicht.

Evenwicht scheppen

Muziek bestaat uit muzikale wetmatigheden en elementen. Tempo, toonsoort, melodie, maat, ritme, elk afzonderlijk element heeft zijn specifieke werking. Eén bepaald ritme, één enkele toon kan structuur brengen, evenwicht scheppen. Deze wetmatigheden worden in de muziektherapie gericht ingezet. Hierdoor kan muziektherapie sterk ordenend en evenwicht scheppend werken.

Voor wie

Muziektherapie is er voor iedereen die ondersteuning nodig heeft bij het herstellen van verstoringen in het psychische, emotionele en lichamelijke evenwicht: Dit kan zich uiten in bijvoorbeeld: burn-out, depressieve gevoelens, angsten, gebrek aan zelfvertrouwen, rouw- en verliesverwerking, gebrek aan daadkracht, hoge bloeddruk, astma.

Eenvoudig

Muziektherapie is technisch eenvoudig: het gaat altijd om het proces, en nooit om de prestatie. De instrumenten zijn toegankelijk, veelal speciaal voor de therapie ontworpen, en na enige oefening eenvoudig te bespelen. Een muzikale achtergrond is voor muziektherapie niet nodig.

Belangrijk

Muziektherapie kan het genezingsproces, de ontwikkeling, of de mate van welbevinden uitermate gunstig beïnvloeden. Dit wordt algemeen erkend door artsen, (ortho)pedagogen en andere behandelaars, waardoor er in veel gevallen sprake is van doorverwijzing en samenwerking.
Muziektherapie is echter géén instant geneesmiddel en ook geen wondermiddel. Bij ernstige klachten dient u zich dan ook altijd onder behandeling van een arts te stellen.

Wilt u meer weten of een afspraak maken voor een intakegesprek, neem dan contact op met de praktijk via de contact pagina.