Muziektherapie bij kinderen

Doorgaans houden kinderen van muziek. Het kan daarom een plezierige ingang zijn om bepaalde problemen of stoornissen aan te pakken. Bij kinderen wordt muziektherapie bijvoorbeeld ingezet wanneer het kind moeilijkheden ondervindt op het gebied van sociaal contact, bij concentratieproblemen, hyperactiviteit, bij faalangst, onzekerheid, bedplassen, bij ontwikkelingsstoornissen en stoornissen uit het autistisch spectrum.

Gang van zaken

Uw kind kan via de huisarts of andere behandelaar een doorverwijzing krijgen naar muziektherapie. In het intakegesprek wordt vastgesteld wat de vraag is en aan welk doel gewerkt gaat worden. De eerste keren dat uw kind naar muziektherapie komt, wordt er vrij gespeeld. Door de reactie op instrumenten en op het muzikaal spel, de voorkeur of afkeer van bepaalde klanken ontstaat er een muzikaal beeld van uw kind. In samenhang met de vraag worden hierop specifieke muziektherapeutische oefeningen vastgesteld. De vorm waarin oefeningen worden aangeboden kan heel verschillend zijn: voor het ene kind werkt vrije improvisatie het best, bij een ander kind worden er heel gestructureerd bepaalde muzikale elementen aangeboden, meestal verwerkt in een verhaal of liedje.

Een standaard serie muziektherapie beslaat 14 sessies, een- of tweemaal per week. Na 6 sessies volgt een evaluatie waarin de ontwikkelingen besproken worden. Aan het einde van de serie volgt nogmaals een evaluatie, en wordt advies gegeven over eventuele vervolgstappen.